Bu hesap makinesi, boyut ve yoğunluğa dayalı olarak çelik boruların veya herhangi bir silindirik malzemenin ağırlığını belirler. Doğru ağırlık tahminleri için inşaat, mühendislik ve malzeme bilimi gibi çeşitli alanlarda kullanılır.

Çelik Boru Ağırlık Hesaplayıcı

Boyutlarına ve malzemenin yoğunluğuna dayanarak bir çelik borunun ağırlığını kilogram cinsinden hesaplayın.

Ağırlık: 0 kg

Hesap Makinesini Kullanma

  1. Dış Çap: Borunun dış çapını milimetre cinsinden girin.
  2. Duvar Kalınlığı: Duvar kalınlığını milimetre cinsinden sağlayın.
  3. Uzunluk: Borunun toplam uzunluğunu metre cinsinden girin.
  4. Yoğunluk: Gerektiği kadar malzeme yoğunluğunu kg/m³ cinsinden ayarlayın; varsayılan olarak çelik için ayarlanmıştır.
  5. Hesapla: Borunun kilogram cinsinden ağırlığını almak için tıklayın.

Kullanılan Formül

Hesap makinesi, borunun ağırlığını belirlemek için aşağıdaki formülü kullanır:

Ağırlık = (π/4) * (Dış Çap^2 – İç Çap^2) * Uzunluk * Yoğunluk

Burada İç Çap, Dış Çap – 2 x Duvar Kalınlığı olarak hesaplanır.

Yaygın Önceden Hesaplanmış Değerler

  • 50mm DC, 5mm Duvar, 1m Uzunluk, Çelik: Yaklaşık 7.85 kg
  • 100mm DC, 10mm Duvar, 2m Uzunluk, Çelik: Yaklaşık 62.8 kg
  • 150mm DC, 15mm Duvar, 3m Uzunluk, Çelik: Yaklaşık 212.7 kg

Bu değerler çelik yoğunluğu (7850 kg/m³) temel alınarak hesaplanmıştır. Diğer malzemelerden yapılmış boruların doğru ağırlıkları için yoğunluğu ayarlayın.

Çelik Boru Ağırlık Hesaplama

Ek Bilgiler

Bu araç, çelik boru ağırlık hesaplamasındaki en yaygın senaryoları göz önünde bulundurarak basitlik ve doğruluk için tasarlanmıştır. Ölçümlerin ve yoğunluk değerlerinin mümkün olduğunca doğru olduğundan her zaman emin olun.