Ten kalkulator określa wagę rur stalowych lub dowolnego materiału cylindrycznego na podstawie wymiarów i gęstości. Jest używany w różnych dziedzinach, takich jak budownictwo, inżynieria i nauka o materiałach, do dokładnych szacunków wagi.

Kalkulator Wagi Rury Stalowej

Oblicz wagę rury stalowej w kilogramach na podstawie wymiarów i gęstości materiału.

Waga: 0 kg

Jak Używać Kalkulatora

  1. Średnica Zewnętrzna: Wprowadź zewnętrzną średnicę rury w milimetrach.
  2. Grubość Ścianki: Podaj grubość ścianki w milimetrach.
  3. Długość: Wprowadź całkowitą długość rury w metrach.
  4. Gęstość: Dostosuj gęstość materiału w razie potrzeby w kg/m³; domyślnie ustawiona jest dla stali.
  5. Oblicz: Kliknij, aby otrzymać wagę rury w kilogramach.

Wykorzystana Formuła

Kalkulator wykorzystuje następującą formułę do określenia wagi rury:

Waga = (π/4) * (Średnica Zewnętrzna^2 – Średnica Wewnętrzna^2) * Długość * Gęstość

Gdzie Średnica Wewnętrzna jest obliczana jako Średnica Zewnętrzna – 2 x Grubość Ścianki.

Typowe Wartości Obliczone

  • 50mm ŚZ, 5mm Ścianka, 1m Długość, Stal: Około 7,85 kg
  • 100mm ŚZ, 10mm Ścianka, 2m Długość, Stal: Około 62,8 kg
  • 150mm ŚZ, 15mm Ścianka, 3m Długość, Stal: Około 212,7 kg

Te wartości są oparte na gęstości stali (7850 kg/m³). Dostosuj gęstość, aby uzyskać dokładne wagi rur wykonanych z innych materiałów.

Kalkulator Wagi Rury Stalowej

Dodatkowe Informacje

To narzędzie jest zaprojektowane dla prostoty i dokładności, biorąc pod uwagę najczęstsze scenariusze w obliczaniu wagi rur stalowych. Zawsze upewnij się, że pomiary i wartości gęstości są jak najbardziej precyzyjne dla dokładnych szacunków wagi.