Kalkulačka Derivací je navržena k poskytování rychlých a přesných derivací pro jakoukoli algebraickou funkci zvlášť zadáním koeficientu a mocniny x. Je to uživatelsky přívětivý nástroj pro studenty, učitele a každého, kdo má zájem o matematiku.

Kalkulačka Derivace

Vypočítejte derivaci funkce.

Výsledek:

Jak Používat Kalkulačku

  1. Zadejte Koeficient: Zadejte koeficient x (např. 3 pro 3x²) do pole ‘Koeficient’.
  2. Zadejte Mocninu x: Uveďte mocninu, na kterou je x zvýšeno, do pole ‘Mocnina x’.
  3. Nastavte Hodnotu x: Určete hodnotu x, pro kterou chcete derivaci vyhodnotit.
  4. Vypočítejte: Stiskněte tlačítko “Vypočítejte” pro získání derivace.

Použitá Formule

Kalkulačka používá pravidlo mocniny pro derivaci, vyjádřené jako: derivace ax^n = n*ax^(n-1). Jednoduše zadejte hodnoty ‘a’ (koeficient) a ‘n’ (mocnina) pro nalezení derivace.

Příklady

  1. Pro 3x² při x=1: Zadejte 3 jako koeficient, 2 jako mocninu a 1 jako hodnotu x pro získání výstupu 6.
  2. Pro 4x³ při x=2: Zadejte 4 jako koeficient, 3 jako mocninu a 2 jako hodnotu x pro získání výstupu 48.
  3. Pro 5x⁴ při x=0: Zadejte 5 jako koeficient, 4 jako mocninu a 0 jako hodnotu x pro získání výstupu 0.

Kalkulačka Derivací: Okamžité Odvození Funkcí

Další Informace

Tato kalkulačka zjednodušuje výpočty derivací rozkladem funkce na její základní komponenty. Je navržena pro vzdělávací účely a měla by být používána jako průvodce pro učení a ověřování výpočtů derivací. Ujistěte se, že vaše vstupy jsou správné pro přesné výsledky.