Kalkulačka průměru je nástroj navržený k určení průměru kruhu na základě jeho obvodu. Zjednodušuje proces převodu obvodu na průměr, což je užitečné v různých oborech jako je inženýrství, akademie nebo každodenní problémy.

Kalkulačka Průměru

Vypočítejte průměr kruhu z jeho obvodu.

Výsledek Průměru:

Jak používat kalkulačku

  1. Zadejte obvod: Napište obvod kruhu do předepsaného pole.
  2. Vypočítejte: Stiskněte tlačítko ‘Vypočítat průměr’, abyste obdrželi hodnotu průměru.

Použitá formule

Kalkulačka používá vzorec:

Průměr = Obvod / π

Dělí obvod číslem π (Pí, přibližně 3.14159) k nalezení průměru.

Příklady

  • Pokud je obvod 31.42 jednotek: Průměr bude přibližně 10 jednotek.
  • Pokud je obvod 62.83 jednotek: Průměr bude přibližně 20 jednotek.
  • Pokud je obvod 94.25 jednotek: Průměr bude přibližně 30 jednotek.

Online kalkulačka průměru z obvodu

Další informace

Pochopení vztahu mezi průměrem a obvodem je základem geometrie a praktických aplikací. Tato kalkulačka poskytuje rychlý a snadný způsob konverze mezi těmito měřeními. Pro přesnost se ujistěte, že obvod je zadán správně. Tento nástroj je skvělou pomocí ve vzdělávacích prostředích, technických oborech nebo prostě k uspokojení zvědavosti.