Kalkulator Pochodnych jest zaprojektowany, aby dostarczać szybkie i dokładne pochodne dla dowolnej funkcji algebraicznej poprzez osobne wprowadzenie współczynnika i potęgi x. To narzędzie przyjazne dla studentów, nauczycieli oraz każdego, kto interesuje się matematyką.

Kalkulator Pochodnej

Oblicz pochodną funkcji.

Wynik:

Jak Używać Kalkulatora

  1. Wprowadź Współczynnik: Wpisz współczynnik x (np. 3 dla 3x²) w polu ‘Współczynnik’.
  2. Wprowadź Potęgę x: Określ potęgę, do której x jest podniesiony, w polu ‘Potęga x’.
  3. Ustaw Wartość x: Określ wartość x, dla której chcesz obliczyć pochodną.
  4. Oblicz: Naciśnij przycisk “Oblicz”, aby uzyskać pochodną.

Używana Formuła

Kalkulator wykorzystuje regułę potęgowania przy różniczkowaniu, wyrażoną jako: pochodna z ax^n = n*ax^(n-1). Po prostu wprowadź wartości ‘a’ (współczynnik) i ‘n’ (potęga), aby znaleźć pochodną.

Przykłady

  1. Dla 3x² przy x=1: Wpisz 3 jako współczynnik, 2 jako potęgę i 1 jako wartość x, aby uzyskać 6 jako wynik.
  2. Dla 4x³ przy x=2: Wpisz 4 jako współczynnik, 3 jako potęgę i 2 jako wartość x, aby uzyskać 48 jako wynik.
  3. Dla 5x⁴ przy x=0: Wpisz 5 jako współczynnik, 4 jako potęgę i 0 jako wartość x, aby uzyskać 0 jako wynik.

Kalkulator Pochodnych: Natychmiastowe Obliczenia

Dodatkowe Informacje

Ten kalkulator upraszcza obliczenia pochodnych, rozkładając funkcję na jej podstawowe składniki. Jest zaprojektowany w celach edukacyjnych i powinien być używany jako przewodnik do nauki i weryfikacji obliczeń pochodnych. Upewnij się, że Twoje dane wejściowe są poprawne, aby uzyskać dokładne wyniki.