Obecně přijímané a srozumitelné stupně jsou bohužel nesystematickou měrnou jednotkou úhlu. Ve vědeckém prostředí se k měření úhlů používají radiány. Jeden stupeň (1°) se zhruba rovná 0.0174533 radiánům (rad). Je docela obtížné psychicky převést stupně na radiány, a proto jsme vytvořili tuto jednoduchou, rychlou a snadno použitelnou online kalkulačku. Dvě kliknutí a získáte požadovanou číselnou hodnotu.

 

Převod stupňů na radiány

Diana vám ukáže, jak vypadá radián na kruhu

Předem provedené výpočty

  • Stupně = °
  • Radiány = rad
° rad rad (vyjádřeno jako π)
180 3.1415926535 π
360 6.183 185 3070
90 1.5707963268 π/2
15 0.2617993878 π/12
30 0.5235987756 π/6
45 0.7853981634 π/4
60 1.0471975512 π/3
75 1.3089969390 π/2.4
120 2.0943951023 2π/3
135 2.3561944901 3π/4
150 2.6179938779 5π/6
270 4.7123889803 3π/2

Vzorec pro převod ° na rad

Chcete-li převést stupně na radiány, musíte počet stupňů vynásobit π a vydělit 180:

rad = °*π/180

Vzorec pro převod rad na °

Chcete-li převést radiány na stupně, musíte vynásobit počet radiánů o 180 a vydělit π:

° = rad*180/π

Trochu teorie

  • Mezinárodní označení pro radiány je rad
  • π = 3.1415926535 pro všechny výpočty na této stránce
  • 1 rad ≈ 57.29577951°
  • Celý kruh má 360 stupňů nebo 2π radiány
  • Pravý úhel je 90°
  • Rozšířený úhel je 180°
  • Radian je úhel odpovídající oblouku, jehož délka se rovná jeho poloměru.
  • Tato jednotka je založena na poloměru kruhu, zatímco stupně jsou jen kruh rozdělený na 360 stejných částí.

CalcuLife.com