Litr, jako metr krychlový, je měrnou jednotkou pro objem nebo kapacitu. Ačkoli se jedná o nesystémovou jednotku, objem vašeho nápoje, šamponu nebo objem motoru v autě se měří v litrech. Jeden metr krychlový se rovná 1 000 litrů a jeden litr se rovná jednomu kubickému decimetru. Pokud si to nechcete pamatovat, stačí použít naši pohodlnou online kalkulačku m3 na litry. Stačí pár kliknutí a získáte požadovanou hodnotu.

Zajímavá fakta o litru

  1. Liter je původně francouzské slovo, které sahá až k měrné jednotce pro litron písku a obilí
  2. V minulém století byl referenční objem litru po určitou dobu vázán na objem jednoho kilogramu vody, ale později byl litr roven dm3
  3. Jeden kilogram vody se však objemem neuvěřitelně blíží jednomu litru.

Předem provedené výpočty

  • 0,001 m3 = 1 l
  • 0,005 m3 = 5 l
  • 0,01 m3 = 10 l
  • 0,1 m3 = 100 l
  • 1 m3 = 1000 l
  • 1,7 m3 = 1700 l
  • 100 m3 = 100000 l
Převod m3 na litry

Tento standardní litr vyrobený z mosazi je uchován v Národním muzeu amerických dějin

CalcuLife.com