Powszechnie akceptowane i zrozumiałe stopnie są niestety niesystematyczną jednostką miary kąta. W środowisku naukowym do pomiaru kątów używa się radianów. Jeden stopień (1°) jest mniej więcej równy 0.0174533 radianom (rad). Przeliczenie stopni na radiany jest dość trudne w myślach, dlatego stworzyliśmy ten prosty, szybki i łatwy w użyciu kalkulator online. Dwa kliknięcia, a otrzymasz wymaganą wartość liczbową.

 

Przelicz stopnie na radiany

Diana pokazuje, jak wygląda radian na okręgu

Wstępnie wykonane obliczenia

  • Stopnie = °
  • Radiany = rad
° rad rad (wyrażone jako π)
180 3.1415926535 π
360 6.2831853070
90 1.5707963268 π/2
15 0.2617993878 π/12
30 0.5235987756 π/6
45 0.7853981634 π/4
60 1.0471975512 π/3
75 1.3089969390 π/2.4
120 2.0943951023 2π/3
135 2.3561944901 3π/4
150 2.6179938779 5π/6
270 4.7123889803 3π/2

Formuła do konwersji ° na rad

Aby zamienić stopnie na radiany, musisz pomnożyć liczbę stopni przez π i podzielić przez 180:

rad = °*π/180

Formuła do konwersji rad na °

Aby zamienić radiany na stopnie, należy pomnożyć liczbę radianów przez 180 i podzielić przez π:

° = rad*180/π

Trochę teorii

  • Międzynarodowe oznaczenie radianów to rad
  • π = 3.1415926535 dla wszystkich obliczeń na tej stronie
  • 1 rad ≈ 57.29577951°
  • Pełne koło to 360 stopni lub 2π radianów
  • Kąt prosty to 90°
  • Rozszerzony kąt to 180°
  • Radian to kąt odpowiadający łukowi, którego długość jest równa jego promieniu.
  • Ta jednostka jest oparta na promieniu koła, podczas gdy stopnie to po prostu okrąg podzielony na 360 równych części.

CalcuLife.com