Stopa (′) była bardzo zróżnicowaną jednostką miary długości do 1958 r. W prawie każdym kraju wartość ta była inna, ale wtedy kraje anglojęzyczne przyjęły stopę międzynarodową na 0,3048 metra. Nie musisz tego zapamiętywać, ponieważ stworzyliśmy już wygodny i szybki kalkulator do przeliczania stóp na metry. Jedno kliknięcie i już masz żądaną wartość. Sprawdź wysokość swojego rozmówcy w metrach!

Ciekawostki na temat stopy

  1. Początkowo stopę nazywano rozmiarem stopy, więc długość stopy była inna w każdym kraju.
  2. Stopa ma oznaczenie ′. Na przykład 6,5′ oznacza sześć i pół stopy.
  3.  Stopa jest niesystemową jednostką miary długości, ale jest szeroko stosowana w Europie i Ameryce. 
  4. Wzrost człowieka często mierzy się w stopach. Teraz możesz obliczyć wysokość zagranicznego przystojniaka w metrach.

Wstępnie wykonane obliczenia

  • 5′= 1,52 m
  • 5,5′= 1,68 m
  • 5,7′ = 1,74 m
  • 6′ = 1,83 m
  • 6,2′ = 1,89 m
  • 6,5′ = 1,98 m
Przelicz stopy na metry

Obrazowe przedstawienie przybliżonej długości jednej stopy

© CalcuLife.com