Tento kalkulátor efektivně převádí mezi dlouhými tunami a metrickými tunami, dvěma klíčovými jednotkami hmotnosti používanými v různých průmyslových a obchodních sektorech.

Převodník z dlouhých tun na metrické tuny

Převeďte dlouhé tuny na metrické tuny a naopak.

Jak Používat Kalkulátor

  • Z Dlouhých Tun na Metrické Tuny: Zadejte hmotnost v dlouhých tunách do pole ‘Dlouhé Tuny’. Ekvivalentní hmotnost v metrických tunách se automaticky zobrazí.
  • Z Metrických Tun na Dlouhé Tuny: Zadejte hmotnost v metrických tunách do pole ‘Metrické Tuny’. Kalkulátor okamžitě poskytne odpovídající hmotnost v dlouhých tunách.

Obě pole jsou editovatelná, což usnadňuje opačné výpočty a rychlé úpravy.

Vzorec Pro Převod

Převod je založen na následujícím jednoduchém vzorci:

1 dlouhá tuna se rovná 1.01605 metrickým tunám.

Tento vzorec zajišťuje přesné převody mezi těmito dvěma důležitými jednotkami hmotnosti.

Běžné Převodní Hodnoty

Dlouhé Tuny Metrické Tuny
0.5 0.508025
1 1.01605
2 2.0321
5 5.08025
10 10.1605
20 20.321
50 50.8025
100 101.605

Online Převodník z Dlouhých Tun na Metrické Tuny

Dlouhé Tuny vs Metrické Tuny

Dlouhé tuny, tradičně používané ve Velké Británii a dalších zemích Commonwealthu, jsou jednotkou hmotnosti historicky založenou na hmotnosti 20 hundredweight (cwt). Na druhé straně, metrická tuna, neboli tuna, je součástí metrického systému a je široce používána mezinárodně. Je ekvivalentní 1 000 kilogramům. Tento kalkulátor nejenom zjednodušuje převody mezi těmito dvěma jednotkami, ale také propojuje různé měřicí systémy, ukazuje vývoj standardů hmotnosti po celém světě.