Ten kalkulator efektywnie konwertuje między tonami angielskimi a tonami metrycznymi, dwoma kluczowymi jednostkami masy używanymi w różnych sektorach przemysłowych i handlowych.

Kalkulator Ton Angielskich na Tonne Metryczne

Konwertuj tony angielskie na tony metryczne i odwrotnie.

Jak Używać Kalkulatora

  • Z Ton Angielskich na Tony Metryczne: Wprowadź masę w tonach angielskich w polu ‘Tony Angielskie’. Równoważna masa w tonach metrycznych zostanie automatycznie wyświetlona.
  • Z Ton Metrycznych na Tony Angielskie: Wprowadź masę w tonach metrycznych w polu ‘Tony Metryczne’. Kalkulator natychmiast poda odpowiadającą masę w tonach angielskich.

Oba pola są edytowalne, co ułatwia przeprowadzanie obliczeń odwrotnych i szybkich korekt.

Formuła Przeliczeniowa

Przeliczenie opiera się na następującej prostej formule:

1 tona angielska równa się 1.01605 tonom metrycznym.

Ta formuła zapewnia dokładne przeliczenia między tymi dwoma ważnymi jednostkami masy.

Typowe Wartości Przeliczeniowe

Tony Angielskie Tony Metryczne
0.5 0.508025
1 1.01605
2 2.0321
5 5.08025
10 10.1605
20 20.321
50 50.8025
100 101.605

Przelicznik Ton Angielskich na Tony Metryczne Online

Tony Angielskie a Tony Metryczne

Tony angielskie, tradycyjnie używane w Wielkiej Brytanii i innych krajach Wspólnoty Narodów, to jednostka wagi historycznie oparta na wadze 20 hundredweight (cwt). Z kolei tona metryczna, czyli tona, jest częścią systemu metrycznego i jest szeroko stosowana na całym świecie. Jest równoważna 1000 kilogramom. Ten kalkulator nie tylko ułatwia przeliczanie między tymi dwoma jednostkami, ale także łączy różne systemy miar, pokazując ewolucję standardów wagowych na całym świecie.