Tato kalkulačka ITM pro ženy poskytuje rychlý údaj o indexu tělesné hmotnosti na základě vaší váhy a výšky. Pomáhá kategorizovat vaši tělesnou hmotnost do skupin podváha, normální váha, nadváha nebo obezita, což přispívá k základnímu pochopení vašeho zdravotního stavu.

Kalkulačka Indexu Tělesné Hmotnosti pro Ženy

Rychle zjistěte svůj ITH a pochopíte svůj zdravotní stav.

Výsledek ITH:

Jak používat kalkulačku

  1. Zadejte Váhu: Napište svou váhu v kilogramech do pole pro váhu.
  2. Zadejte Výšku: Napište svou výšku v centimetrech do pole pro výšku.
  3. Vypočítejte: Stiskněte tlačítko ‘Vypočítat ITM’ pro získání vaší hodnoty ITM a odpovídající zdravotní kategorie.

Použitý Vzorec

ITM se vypočítává pomocí vzorce: ITM = váha v kg / (výška v m)^2. Kalkulačka automaticky převádí vaši výšku z centimetrů na metry pro přesný výpočet.

Příklady

  • Žena vážící 70 kg a měřící 170 cm má ITM 24,22 (normální váha).
  • Žena vážící 65 kg a měřící 160 cm má ITM 25,39 (nadváha).
  • Žena vážící 55 kg a měřící 165 cm má ITM 20,20 (normální váha).
Kalkulačka Indexu Tělesné Hmotnosti pro Ženy

Možná budete potřebovat použít váhy pro použití našeho nástroje

Další Informace

Ačkoli je ITM široce používaným nástrojem pro hodnocení zdravotního stavu, nebere v úvahu svalovou hmotu, hustotu kostí nebo celkové složení těla. Doporučuje se používat to jako obecný průvodce a konzultovat s odborníky na zdravotní péči pro přesné hodnocení zdraví.