Kalkulator VO2 Max dla Mężczyzn ocenia wytrzymałość tlenową. VO2 Max, czyli maksymalne pobranie tlenu, mierzy jak efektywnie twoje ciało wykorzystuje tlen podczas intensywnego wysiłku.

Kalkulator VO2 Max dla Mężczyzn

Oblicz swoje VO2 Max, aby ocenić wytrzymałość aerobową. Możesz wprowadzić dystans w milach lub metrach.

VO2 Max: 0 ml/kg/min

Jak Używać:

 • Wykonaj 12-minutowy bieg.
 • Zmierz pokonaną odległość. Możesz wprowadzić tę odległość w milach lub metrach.
 • Wprowadź odległość do kalkulatora.
 • Otrzymaj swoją wartość VO2 Max w ml/kg/min.

Formuła i Obliczenia

Kalkulator używa formuły testu Coopera: VO2Max=(35.97×odległość w milach)−11.29

Jeśli odległość jest wprowadzona w metrach, najpierw jest konwertowana na mile (1 mila = 1609,34 metrów).

Przykłady:

 1. Odległość: 1 mila (ok. 1609 metrów)
  VO2 Max = (35.97 × 1) – 11.29 = 24.68 ml/kg/min
 2. Odległość: 2.4 mili (ok. 3862 metrów)
  VO2 Max = (35.97 × 2.4) – 11.29 = 74.66 ml/kg/min
 3. Odległość: 3200 metrów (ok. 1.99 mili)
  VO2 Max = (35.97 × 1.99) – 11.29 = 60.34 ml/kg/min

Rozumienie Wyników: Wartości VO2 Max powyżej 50 ml/kg/min są doskonałe. Poprawianie VO2 Max poprzez regularne ćwiczenia aerobowe może zwiększyć zarówno kondycję, jak i zdrowie.

Wartości VO2 Max są szacunkami wpływanymi przez takie czynniki jak wiek, płeć, poziom kondycji i wysokość. Kalkulator jest specjalnie dostosowany dla mężczyzn. Dokładność może się różnić dla kobiet lub dzieci.