V každodenním životě najdete mnoho věcí kolem. Hrnek, kolo, dýmka, čočka jsou jen některé příklady. Někdy musíte vypočítat obvod kruhu nebo obvod. Nemusíte si pamatovat vzorec, stačí přejít na tuto stránku a provést všechny výpočty. Zde najdete jednoduchou a praktickou online kalkulačku obvodu. Pro výpočet je třeba znát poloměr nebo průměr kruhu.

Vzorec pro výpočet obvodu

Existují dva vzorce.

  • P = 2πR, kde R je poloměr.
  • P = πD, kde D je průměr.

V obou případech se použije číslo π. Obvykle jsou desetinná místa snížena na 3,14 a to je dost pro většinu výpočtů. Pokud však potřebujete provést přesnější výpočty, můžete použít 3.1415926535.

  • Poloměr je vzdálenost od středu k okraji kruhu. Poloměr můžete také spočítat vydělením průměru na polovinu.
  • Průměr je délka segmentu procházející středem kružnice od jedné hrany kružnice k druhé. Průměr můžete také vypočítat zdvojnásobením poloměru.

© CalcuLife.com