Tento kalkulátor pro převod desetinných čísel na zlomky je nástroj navržený tak, aby transformoval jakékoli desetinné číslo jak do jeho čisté zlomkové formy, tak do formy smíšeného čísla. Je užitečný pro studenty, profesionály nebo kohokoli, kdo potřebuje interpretovat desetinná čísla jako zlomky.

Převodník Desetinných Čísel na Zlomky

Převeďte desetinná čísla na zlomky nebo smíšená čísla.


Výsledek:
Zlomek: Zadejte číslo
Smíšené Číslo: Zadejte číslo

Co to dokáže?

Kalkulátor převádí desetinné číslo na dva typy zlomkových reprezentací:

 • Čistý zlomek: Vyjadřuje desetinné číslo jako jediný zlomek.
 • Smíšené číslo: Vyjadřuje desetinné číslo jako celé číslo a zlomek.

Jak používat kalkulátor

 1. Zadejte desetinné číslo: Zadejte desetinné číslo, které chcete převést, do vstupního pole.
 2. Převést: Stiskněte tlačítko ‘Převést’ pro získání zlomkových reprezentací.
 3. Zobrazit výsledky: Kalkulátor zobrazuje převod jak v čisté zlomkové, tak ve smíšené číselné formě.
Převod desetinných čísel na zlomky snadno

Nemusíte být tak chytrý jako tvůrce vesmíru, abyste mohli používat náš online nástroj

Použitá Formule

Převod zahrnuje rozdělení desetinného čísla na celou a zlomkovou část. Zlomková část je pak vyjádřena jako poměr dvou celých čísel. Metoda největšího společného dělitele (NSD) se používá k zjednodušení zlomku na nejnižší podoby. Základní vzorec pro desetinné číslo ‘d’ je:

 • Čistý zlomek: Čitatel = d * jmenovatel, Jmenovatel = odpovídající mocnina 10
 • Smíšené číslo: Oddělte celou část a zlomkovou část, poté zredukujte zlomkovou část.

Příklady

 • 1.14 převede na:
  • Čistý zlomek: 57/50
  • Smíšené číslo: 1 7/50
 • 2.75 převede na:
  • Čistý zlomek: 11/4
  • Smíšené číslo: 2 3/4
 • 0.333 převede na:
  • Čistý zlomek: 333/1000 (často dále zjednodušeno)
  • Smíšené číslo: 0 333/1000

Výhoda zlomků

Zlomky poskytují jasný přehled o částech celku, což může být intuitivnější než desetinná čísla v mnoha matematických a reálných scénářích. Jsou zvláště užitečné v oblastech jako vaření, tesařství a matematika, kde jsou přesné poměry a proporce zásadní.

Závěr

Tento kalkulátor pro převod desetinných čísel na zlomky usnadňuje převod jakéhokoli desetinného čísla na zlomek nebo smíšené číslo, což vám pomáhá lépe vizualizovat a pracovat s čísly. Ať už studujete, pracujete nebo jen uspokojujete svou zvědavost, tento nástroj poskytuje přesnou zlomkovou reprezentaci, kterou potřebujete pro komplexní porozumění a přesné výpočty.