Kalkulator Kredytu Hipotecznego to narzędzie zaprojektowane, aby dać ci jasne zrozumienie twoich miesięcznych płatności hipotecznych. Obejmuje dodatkowe funkcje do obliczania wpływu rocznych podatków i początkowych wpłat własnych na twoją całkowitą strukturę płatności.

Kalkulator Kredytu Hipotecznego z Podatkiem

Oblicz swoje miesięczne raty kredytu hipotecznego, uwzględniając podatki i wpłatę własną.


Miesięczna rata:
0 zł
Całkowita kwota z podatkiem:
0 zł

Co potrafi?

Ten kalkulator dostarcza:

 • Kwotę miesięcznej płatności hipotecznej.
 • Całkowitą miesięczną płatność, w tym podatki od nieruchomości.
 • Dostosowania dla wpłat własnych.

Jak używać kalkulatora

 1. Wprowadź szczegóły pożyczki: Wpisz kwotę pożyczki, roczną stopę procentową i okres pożyczki w latach.
 2. Uwzględnij Podatki i Wpłatę Własną: Wpisz procentową roczną stawkę podatku i wpłatę własną, jeśli dotyczy.
 3. Oblicz: Naciśnij przycisk oblicz, aby zobaczyć zarówno twoją miesięczną płatność, jak i całkowitą miesięczną płatność, włącznie z podatkami.

Wykorzystana Formuła

Miesięczna płatność hipoteczna jest obliczana przy użyciu formuły:

P=L[c(1+c)n]/[(1+c)n−1]

Gdzie:

 • P to miesięczna płatność.
 • L to kwota pożyczki (kapitał minus wpłata własna).
 • c to miesięczna stopa procentowa (roczne oprocentowanie podzielone przez 12 miesięcy).
 • n to liczba płatności (okres pożyczki w latach razy 12).

Miesięczny podatek jest obliczany jako: T=(Kapitał×Stawka Podatkowa)/12

Całkowita płatność z podatkiem to po prostu suma miesięcznej płatności hipotecznej i miesięcznego podatku.

Prosty Kalkulator Kredytu Hipotecznego

Przykłady

 1. Pożyczka 200 000 zł, oprocentowanie 5%, 30 lat, podatek 2%:

  • Miesięczna płatność: 1073,64 zł
  • Całkowita z podatkiem: 1173,64 zł
 2. Pożyczka 500 000 zł, oprocentowanie 3,5%, 15 lat, podatek 1,5%, wpłata własna 50 000 zł:

  • Miesięczna płatność: 3217,13 zł
  • Całkowita z podatkiem: 3292,13 zł
 3. Pożyczka 350 000 zł, oprocentowanie 4%, 20 lat, bez podatku, wpłata własna 20 000