Válce lze vidět všude kolem nás. Vodní dýmky, různé nádoby a dokonce i jednoduché hrnky na čaj jsou válce. Často musíme vypočítat jejich objem, abychom zjistili, kolik tekutiny je potřeba k zaplnění prostoru uvnitř. Nabízíme jednoduchou a přesnou online kalkulačku objemu válců. Můžete si vybrat, ve kterých jednotkách objemu se výsledek zobrazí.

Online kalkulačka objemu válce. Rychlé a přesné

Poloměr je vzdálenost od okraje kruhu do jeho středu. Výška je vzdálenost od jednoho kruhu k druhému.

Vzorec pro výpočet objemu válce

Pro poloměr základny a výšky používáme výpočetní vzorec. Vypadá to takto:

V = πr²h

  • V je objem;
  • π je 3,141;
  • r je poloměr;
  • h je výška.

Pokud již znáte základní plochu válce, můžete použít zjednodušený vzorec.

V = sh

S je plocha základny válce. To znamená oblast kruhu, která se vypočítá podle vzorce S = πr².

Online kalkulačka objemu válce. Rychlé a přesné

Nechte svůj válec, aby se nikdy nestál

© CalcuLife.com