Převodník Atmosfér na Bary je online nástroj navržený pro převod měření tlaku mezi atmosférami (atm) a bary (bar). Tento kalkulátor je cenným zdrojem pro odborníky a studenty v oborech jako meteorologie, potápění a inženýrství.

Převodník Atmosfér na Bary

Převeďte tlak mezi atmosférami a bary.

Jak Používat

Pro převod hodnoty tlaku z atmosfér na bary zadejte hodnotu do pole atmosfér. Ekvivalentní tlak v barech bude automaticky vypočítán a zobrazen v poli pro bary. Pro převod z barů na atmosféry zadejte hodnotu do pole pro bary a odpovídající hodnota atmosfér se aktualizuje. Tento kalkulátor umožňuje obousměrné konverze.

Převodní Vzorec

Kalkulátor používá následující vzorce pro převod:

  • Pro převod atm na bar: Bary = Atmosféry * 1.01325
  • Pro převod bar na atm: Atmosféry = Bary / 1.01325

Převodník z Atmosfér na Bary (atm na bar) Online

Vzdělávací Přehled

Atmosféra (atm) je jednotka tlaku definovaná jako tlak vyvíjený hmotností Zemské atmosféry na úrovni moře. Jedna atmosféra je přibližně rovna 1.01325 barů. Bar na druhou stranu je metrická jednotka tlaku, ale není součástí Mezinárodního systému jednotek (SI). Jeden bar je definován jako 100 000 Pascalů. Oba tyto jednotky se běžně používají v různých vědeckých a průmyslových aplikacích pro měření tlaku. Tento kalkulátor pomáhá v bezproblémové konverzi těchto jednotek, pomáhá v různých praktických a teoretických aplikacích.