Kalkulator Równań Kwadratowych to narzędzie zaprojektowane do rozwiązywania równań w postaci ax² + bx + c = 0. Zapewnia pierwiastki równania, które są wartościami x spełniającymi równanie.

Rozwiązywacz Równań Kwadratowych

Rozwiąż równania kwadratowe, wprowadzając współczynniki dla ax² + bx + c = 0.

Jak używać kalkulatora

  1. Wprowadź współczynniki: Wprowadź wartości a, b i c z równania kwadratowego.
  2. Rozwiąż równanie: Kliknij przycisk, aby obliczyć pierwiastki równania.
  3. Zobacz rozwiązanie: Przeczytaj wyniki wyświetlone pod przyciskiem, wskazujące rozwiązania lub informujące, jeśli nie ma rzeczywistych rozwiązań.
Online Rozwiązywacz Równań Kwadratowych

Co by było, gdyby równanie kwadratowe było żywym istotą?

Używana Formuła

Kalkulator używa standardowego wzoru na równanie kwadratowe:

x = [-b ± sqrt(b² - 4ac)] / 2a

Trzy Przykłady

  1. Dla 1x² + 5x + 6 = 0: Rozwiązania to x1 = -2 i x2 = -3.
  2. Dla 2x² – 4x – 6 = 0: Rozwiązania to x1 = 3 i x2 = -1.
  3. Dla x² + 4x + 5 = 0: Nie ma rzeczywistych rozwiązań, ponieważ dyskryminant jest ujemny.

Dodatkowe Informacje

Upewnij się, że dane wejściowe są poprawne i w odpowiednim formacie, aby wyniki były dokładne. Ten kalkulator upraszcza proces znajdowania pierwiastków równań kwadratowych, co jest fundamentalne w różnych dziedzinach matematyki, fizyki, inżynierii i nie tylko. To niezawodne narzędzie dla studentów, nauczycieli i profesjonalistów potrzebujących szybkich rozwiązań problemów kwadratowych.