Podatek VAT w Niemczech wynosi 19% na większość towarów i usług. Istnieje również obniżona stawka na niektóre produkty – 7%. Zalecamy korzystanie z wygodnego kalkulatora VAT online w Niemczech. Możesz obliczyć kwotę, która obejmuje lub nie zawiera podatku w wysokości 19% lub 7%.

Interesujące fakty na temat podatku od wartości dodanej w Niemczech

Nie wszystkie towary i usługi w Niemczech podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Na przykład usługi finansowe, pożyczki nie podlegają temu podatkowi. A także:

  • Wolontariat i usługi wolontariackie;
  • Usługi edukacyjne dla dzieci, szkolenie specjalistów;
  • Dostawy towarów za granicę;
  • Usługi rozrywkowe (karnawały, wystawy, zoo, koncerty i niektóre inne);
  • Wynajem długoterminowy.

Jak nazywa się podatek VAT w Niemczech?

Niemcy nazywają podatek od wartości dodanej „Umsatzsteuer”, w skrócie „USt”. W dawnych dobrych czasach podatek ten nazywał się „Mehrwertsteuer”, w skrócie „MwSt”. W Niemczech podatek ten jest często nazywany jednym i drugim słowem. Europejski skrót VAT jest również powszechny.

Internetowy kalkulator VAT w Niemczech. Oblicz podatek 19% i 7%

Nie uciekaj od podatków, a będziesz żył w pokoju w dobrze prosperującym kraju

© CalcuLife.com