Kalkulator przeliczenia z Kilometrów na Godzinę (km/h) na Mile na Godzinę (Mph) to proste w obsłudze narzędzie online zaprojektowane do natychmiastowych przeliczeń prędkości. Jest idealne dla podróżników, sportowców, studentów i profesjonalistów potrzebujących szybkich przeliczeń między tymi powszechnie używanymi jednostkami prędkości.

Przelicznik Kilometrów na Godzinę na Mile na Godzinę

Przelicz prędkość między km/h a mph.

Jak używać

Aby użyć kalkulatora, wprowadź wartość prędkości w kilometrach na godzinę (km/h), aby uzyskać odpowiednik w milach na godzinę (mph), lub wprowadź wartość w mph, aby przeliczyć ją na km/h. Kalkulator obsługuje dwukierunkowe przeliczenia, automatycznie aktualizując odpowiadającą wartość podczas wpisywania.

Formuła przeliczenia

Kalkulator używa następujących wzorów do przeliczeń:

  • Aby przeliczyć km/h na mph: Mph = Km/h / 1.60934
  • Aby przeliczyć mph na km/h: Km/h = Mph * 1.60934

Te formuły zapewniają dokładne przeliczenia prędkości oparte na międzynarodowo akceptowanych współczynnikach przeliczenia.

Przelicznik Prędkości z Km/h na Mph

Wiedza edukacyjna

Kilometry na godzinę (km/h) i mile na godzinę (mph) to jednostki używane do pomiaru prędkości. Km/h jest powszechnie używany w krajach stosujących system metryczny, podczas gdy mph jest używany w krajach takich jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, które używają systemu imperialnego.

Różnica między tymi jednostkami wynika z podstawowych jednostek długości w każdym systemie: kilometrów w systemie metrycznym i mil w systemie imperialnym. Ten kalkulator pomaga zniwelować różnicę między tymi dwoma systemami, dostarczając istotnego narzędzia do zrozumienia i przeliczania prędkości w różnych regionach i zastosowaniach.