Ten kalkulator oblicza powierzchnię boczną walca na podstawie jego promienia i wysokości. Jest niezbędny dla każdego, kto potrzebuje szybkich i dokładnych obliczeń geometrycznych.

Kalkulator Powierzchni Walca

Oblicz powierzchnię walca.

Powierzchnia: 0 jednostek²

Jak używać kalkulatora

  • Wprowadź promień: Wprowadź promień walca.
  • Wprowadź wysokość: Wprowadź wysokość walca.
  • Oblicz: Kliknij przycisk, aby obliczyć powierzchnię boczną.

Wykorzystywana formuła

Powierzchnia boczna walca jest obliczana przy użyciu formuły:

Powierzchnia (A) = 2 * pi * r * h + 2 * pi * r^2

Tutaj pi to stała przybliżenie równe 3.14159, r to promień, a h to wysokość.

Kilka przykładów

  • Dla walca o promieniu 3 jednostki i wysokości 4 jednostki: Powierzchnia ≈ 131.95 jednostek²
  • Dla walca o promieniu 5 jednostek i wysokości 10 jednostek: Powierzchnia ≈ 471.24 jednostek²

Te przykłady opierają się na użyciu 3.14159 dla pi. Wyniki będą się różnić w zależności od rzeczywistego promienia i wysokości.

Dodatkowe informacje

Upewnij się, że promień i wysokość są podane w tych samych jednostkach dla dokładnych obliczeń. To narzędzie jest zaprojektowane dla łatwości użytkowania, dostarczając szybkie wyniki dla celów edukacyjnych, zawodowych lub osobistych projektów. Dokładne dane wejściowe prowadzą do wiarygodnych wyników, pomagając w różnych praktycznych zastosowaniach.